541/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus kosmetiikka-asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 3 päivänä elokuuta 1990 annetun kosmetiikka-asetuksen (671/90) 4§:n 1 momentti seuraavasti:

4 §
Päällyksiin tehtävät merkinnät

Pakkausmerkinnöistä on voimassa mitä kulutustavarasta annettavista tiedoista annetussa asetuksessa (97/87) säädetään ja sen nojalla määrätään, kuitenkin siten, että mainitun asetuksen 3§:n 1 momentin 2 kohdassa vaaditun valmistajan tai valmistuttajan nimen sijasta voidaan merkitä markkinoijan taikka myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite. Ruotsinkielisten merkintöjen asemesta voidaan käyttää norjan- tai tanskankielisiä merkintöjä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNOKOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.