535/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista 15 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (984/78) 1§:n 1 momentin 1 ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1133/89), näin kuuluviksi:

1 §

Terveyskeskuksen tuottamista kansanterveyslain 14§:n 1 momentin 7 kohdassa ja 14 a§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista työterveyshuoltopalveluksista työnantaja on velvollinen suorittamaan terveyskeskukselle seuraavat maksut ja korvaukset:

1) toimenpiteistä käyntikerralla
lääkärin vastaanotolla 127 mk
terveydenhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolla 64 mk
lääkärin määräämistä asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön suorittamista erikoistutkimuksista 107 mk

3) terveyskeskuksen henkilökunnan suorittamista työpaikkakäynneistä sekä neuvonta-, ohjaus- ja valistustoiminnasta aiheutuneet todelliset matkakustannukset ja korvausta matkoihin käytetty aika huomioon ottaen kultakin alkaneelta puolelta tunnilta

lääkärin osalta 190 mk
muiden henkilöiden osalta 95 mk


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helaingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.