520/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus raha-automaattiasetuksen 2 ja 6§:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 6§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä marraskuuta 1976 annetussa asetuksessa (884/76), sekä

lisätään 2§:ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä marraskuuta 1979 annetussa asetuksessa (817/79), uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Luvan pelikasinotoiminnan harjoittamiseen myöntää valtioneuvosto. Lupapäätöksessä on määrättävä:

1)luvan voimassaoloajasta;

2)pelikasinoiden lukumääristä ja sijaintipaikoista;

3)pelien ja pelilaitteiden laadusta ja enimmäismääristä;

4)pelipanosten enimmäismääristä;

5)pelikasinon aukioloajoista;

6)pelikasinoiden valvonnasta;

7)pelaamisessa sallituista maksuvälineistä; sekä

8)muista tarpeellisiksi katsotuista ehdoista.

6 §

Yhdistyksen tarkoituksena on hankkia varoja arpajaislain 3§:n 4 momentissa mainittuihin tarpeisiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää raha-automaatteja ja ajanvieteautomaatteja maksua vastaan käytettävänä, minkä lisäksi yhdistys voi harjoittaa pelikasinotoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus harjoittaa myös raha-automaattien ja ajanvieteautomaattien valmistusta ja myyntiä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.