517/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Laki kielilain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/22) 1§:ään, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (10/75), uusi 2 momentti seuraavasti:


Oikeudesta käyttää viranomaisissa saamen kieltä säädetään erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.