510/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 11§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 11§:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (489/87), seuraavasti:

11 §
Valtionavustus ammatillisille erikoisoppilaitoksille

Ammatillisille erikoisoppilaitoksille suoritetaan valtionavustusta seuraavasti:

2) ammatilliseksi erikoisoppilaitokseksi määrätyn ammattioppilaitoksen, hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen sekä taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen ylläpitäjälle myönnetään valtionavustusta 66 prosenttia ja ammatilliseksi erikoisoppilaitokseksi määrätyn kauppaoppilaitoksen ylläpitäjälle valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti 30-75 prosenttia tämän lain 5§:n 1 momentin 1 ja 3-5 kohdassa tarkoitettuihin käyttökustannuksiin kouluruokailusta aiheutuvia kustannuksia lukuun ottamatta. Edellä 5§:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin käyttömenoihin myönnetään valtionavustusta kuitenkin todellisten kustannusten mukaan.

Opetusministeriö voi erityisestä syystä määrätä 1 momentissa tarkoitetun ammattioppilaitoksen, hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen sekä taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen käyttökustannuksiin myönnettävän valtionavustuksen pienemmäksi kuin 66 prosenttia, ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 50 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.