509/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 1§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (673/89), seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ammattikasvatushallituksen alaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, joita ovat:

1)ammattioppilaitokset;

2)hotelli- ja ravintolaoppilaitokset;

3)kauppaoppilaitokset;

4)koti- ja laitostalousoppilaitokset;

5)käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset;

6)maatalousalan oppilaitokset;

7)merenkulkuoppilaitokset;

8)metsä- ja puutalousoppilaitokset;

9)sosiaalialan oppilaitokset;

10)taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset;

11)teknilliset oppilaitokset;

12)terveydenhuolto-oppilaitokset;

13)ammatilliset erikoisoppilaitokset; sekä

14)ammatilliset erityisoppilaitokset.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.