505/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Laki maanmittauslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Maanmittauslaitoksen muodostavat maanmittaushallitus ja sen alainen piirihallinto.

2 §

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta;

2) huolehtia kiinteistöjä ja paikkatietoja koskevien rekisterien pitämisestä ja edistää tällaisten rekisterien yhteiskäyttöä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa;

4) myydä, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja;

5) harjoittaa kiinteistöarviointia;

6) huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen suoritettavaksi.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä sekä veroluokituksia.

Lisäksi maanmittauslaitos suorittaa maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

3 §

Maanmittauslaitosta johtaa maa- ja metsätalousministeriön alaisena keskusvirastona maanmittaushallitus.

Maanmittauslaitoksessa on valtioneuvoston nimeämä johtokunta. Johtokunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja toimikaudesta säädetään asetuksella.

4 §

Maanmittauslaitoksen piirihallinnon muodostavat kartasto- ja tietopalvelutoimistot sekä maanmittaustoimistot. Kartasto- ja tietopalvelutoimistojen ja maanmittaustoimistojen lukumäärän, toimialueiden rajat ja hallintopaikat määrää maa- ja metsätalousministeriö.

5 §

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista sekä tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, voidaan periä maksuja sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Maksujen suuruutta määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

Yleisistä kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991. Lailla kumotaan maanmittaushallinnosta 14 päivänä tammikuuta 1972 annettu laki (34/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Mitä maanmittauskonttoreista on muualla säädetty, koskee tämän lain voimaantulon jälkeen kartasto- ja tietopalvelutoimistoja. Maanmittauskonttoreiden henkilöstö, lääninmaanmittausinsinööriä ja apulaislääninmaanmittausinsinööriä lukuun ottamatta, siirtyy ilman eri toimenpiteitä kartasto- ja tietopalvelutoimistojen henkilökunnaksi.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.