503/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 118§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä joulukuuta 1976 annetulla lailla (985/76), sekä

muutetaan 117 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä huhtikuuta 1966 annetussa laissa (250/66), näin kuuluvaksi:

117 §

Milloin kunnanvaltuusto on päättänyt asemakaavan laadittavaksi, sovelletaan alueella, jota päätös koskee, vastaavasti mitä kaupungista on säädetty 5, 12 ja 16§:ssä sekä II ja IV osastossa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Jos sellaisen kunnan alueella, joka ei ennen vuotta 1986 ollut kaupunki, on tämän lain voimaan tulon ajankohtana asemakaava, sovelletaan tällaisella asemakaava-alueella rakennuskiellon osalta aikaisempia säännöksiä, jollei kunnanvaltuusto ole tehnyt kyseistä kaavaaluetta koskevaa, kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (502/91) voimaantulosäännöksessä tarkoitettua päätöstä.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.