500/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus poronlihan tarkastuksesta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Poroteurastamossa suoritetusta poronlihan tarkastuksesta peritään valtiolle tarkastusmaksu sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Poronlihan tarkastuksesta perittävä maksu on 12 markkaa jokaiselta tarkastetulta ruholta.

3 §

Jos tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä kello 17.00 ja 22.00 välisenä aikana, peritään maksu 20 prosentilla korotettuna. Mikäli tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä kello 22.00 ja 8.00 välisenä aikana taikka sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä on korotus 50 prosenttia.

4 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut perii lääninhallitus viimeistään neljän kuukauden kuluttua tarkastuksen suorittamisesta.

Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu tarkastuksen pyytäjälle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tarkastuksen pyytäjälle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

5 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

6 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.