490/1991

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1991

Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1991

Valtioneuvosto on 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain (422/67) 28§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 28§:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetussa laissa (1379/90), ja koulutussopimuksen perusteella työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1380/90) 1§:n nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Työnantajalle suoritetaan koulutuskorvausta 1 päivästä tammikuuta 1991 siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Oppisopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrät yhtä oppilasta kohti kuukaudessa ovat seuraavat:

Korvausluokka Korvaus oppiohjelman mukaisena ensimmäisenä oppivuotena Korvaus oppiohjelman mukaisena muina oppivuosina
mk mk
I 1 440 720
II 1 740 870
III 2 040 1 020
3 §

Koulutussopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrä on 720 markkaa yhtä opiskelijaa kohti kuukaudessa.

Koulutuskorvaus voidaan suorittaa enintään kolminkertaisena niillä aloilla, joilla työnantaja on velvollinen järjestämään opiskelijalle koulutuksen aikana täyden ylläpidon.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1991 ja sitä sovelletaan koulutuskorvauksia vuodelta 1991 maksettaessa.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1991

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Vanhempi hallitussihteeri
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.