467/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Laki työntekijäin eläkelain 13 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 13 a§:ään, sellaisena kuin se on 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (605/89), uusi 2 momentti seuraavasti:

13 a §

Eläketurvakeskus voi antaa eläkesäätiölain 7 a§:ssä tarkoitetuista vapaaehtoisista lisäeduista aiheutuvan eläkevastuun kattamista koskevien vaatimusten täyttämiseksi 13§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun luottovakuutuksen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti>kuuta 1991.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.