455/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus potilasvahinkolautakunnasta annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan potilasvahinkolautakunnasta 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (396/87) 6§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä marraskuuta 1989 annetussa asetuksessa (988/89), seuraavasti:

6 §

Lautakunnassa voi olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita päätoimisia sihteereitä. Lisäksi lautakunnassa voi olla sivutoimisia sihteereitä, joiden on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita henkilöitä tai laillistettuja lääkäreitä. Sihteerit ottaa sosiaali- ja terveysministeriö lautakunnan esityksestä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös määrätä, että potilasvahinkolautakunnan osa-aikaisena päätoimisena sihteerinä toimii suostumuksensa mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön tai sosiaali- ja terveyshallituksen virkamies.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.