390/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus valtion taidemuseon suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan valtion taidemuseon suoritteista perittävistä maksuista 31 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen(749/90) 1 ja 6§, 7§:n 2 momentti ja 8§ sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a§ ja 7§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Valtion taidemuseo perii tilaukseen perustuvista tutkimuksistaan, muista suoritteistaan ja tilojensa käytöstä sekä pääsystä järjestämiinsä näyttelyihin ja muihin tilaisuuksiin valtiolle maksun tämän asetuksen mukaan.

Valtion taidemuseon peruskokoelman näyttelyihin peritään 10 markan pääsymaksu. Yli 10 hengen ryhmiltä pääsymaksu henkilöltä on 8 markkaa. Asevelvollisilta, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta peritään pääsymaksuna 5 markkaa henkilöltä.

Pääsymaksun perimistä varten valtion taidemuseon erikoisnäyttelyt jaetaan niiden sisällön, laajuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella kolmeen maksuluokkaan. Valtion taidemuseo määrää erikoisnäyttelyiden kuulumisesta maksuluokkiin. Pääsymaksu on


I maksuluokka    45 markkaa,
II maksuluokka   25 markkaa ja
III maksuluokka   15 markkaa.

Yli 10 hengen ryhmiltä peritään pääsymaksuna henkilöltä


I maksuluokka    40 markkaa,
II maksuluokka   20 markkaa ja
III maksuluokka   10 markkaa.

Asevelvollisilta, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta peritään pääsymaksuna


I maksuluokka    30 markkaa,
II maksuluokka   15 markkaa ja
III maksuluokka   5 markkaa.

Erikoisnäyttelyn pääsymaksun maksaneella on oikeus sisäänpääsyyn myös peruskokoelman näyttelyyn.

6 a§

Pääsymaksua ei peritä alle 18-vuotiailta, taidealan opiskelijoilta ja tutkijoilta, museoammatillisilta henkilöiltä, kuvataiteilijoilta, sairaaloiden terapiaryhmiltä eikä valtion taidemuseon myöntämän vapaakortin haltijoilta.


Alle 18-vuotiailta ei pääsymaksua peritä.

Valtion taidemuseo voi järjestää auditoriossa myös maksuttomia tilaisuuksia, jos maksuttomuus on taidekasvatuksen tai kuvataiteen edistämisen kannalta perusteltua.

Valtion taidemuseo voi myöntää järjestämiinsä näyttelyihin ja muihin tilaisuuksiin vapaakortin, milloin se on taidekasvatuksen, tutkimuksen, ammatillisen toiminnan, museotoiminnan edistämisen tai muun vastaavan syyn kannalta perusteltua.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.