386/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1984 annetun torjunta-aineasetuksen (211/84) 2§:n 2 momentti, 3§:n 1 momentti ja 5§:n 1 momentin 3 kohta,

sellaisena kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (714/90), seuraavasti:


Torjunta-ainelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla torjunta-aineasioissa puolueettomiksi katsottavia, määrää valtioneuvosto. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, vesi- ja ympäristöhallitusta, maatilahallitusta, elintarvikevirastoa, sosiaali- ja terveyshallitusta ja työsuojeluhallitusta.

Torjunta-ainelautakunnalla on työjaosto, johon kuuluvat lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnassa maa- ja metsätalousministeriötä, vesi- ja ympäristöhallitusta ja sosiaali- ja terveyshallitusta edustavat jäsenet.


Torjunta-aineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi ovat jäljempänä mainitut valtion viranomaiset ja laitokset maatilahallituksen pyynnöstä velvolliset suorittamaan tällaisten valmisteiden tarkastuksia ja arviointeja sekä antamaan niistä lausuntonsa seuraavasti:


3) valmisteiden terveysvaikutusten arvioimisen sosiaali- ja terveyshallitus;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.