369/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Laki lapsilisälain 1 ja 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun lapsilisälain (541/48) 1§:n 2 momentti ja 8§,

sellaisina kuin niistä on 1§:n 2 momentti 26 päivänä tammikuuta 1990 annetussa laissa (85/90), seuraavasti:


Lapsilisän ja jatkettuna suoritettavan lapsilisän määrä on 366 markkaa kalenterikuukaudessa. Jäljempänä 3§:ssä mainitun, lapsilisän nostamiseen oikeutetun henkilön toisesta lapsesta on lapsilisän määrä kalenterikuukaudessa kuitenkin 413 markkaa, kolmannesta lapsesta 512 markkaa, neljännestä lapsesta 645 markkaa sekä viidennestä ja kustakin seuraavasta lapsesta 842 markkaa kalenterikuukaudessa, paitsi milloin lapsi on 6§:ssä tarkoitetulla tavalla hoidettavana laitoksessa. Jatkettuna suoritettava lapsilisä ei vaikuta muiden lasten lapsilisien määrään.

Lapsilisän maksamisesta päättää sosiaalilautakunta, siten kuin sosiaalihuoltolain (710/82) 2 luvussa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Hallituksen esitys 234/90
Sosiaalivaliok. miet. 37/90
Suuren valiok. miet. 178/90

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.