350/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki opintotukilain 10§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 10§:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 10§:n 3 momentti 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (155/87) ja 4 momentti 14 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (48/83), seuraavasti:

10§

Opintorahan asumislisää myönnetään asumiskustannuksiin vuokra- tai asumisoikeusasunnossa yksin asuvalle opiskelijalle. Asumislisää ei kuitenkaan myönnetä, jos hänellä on oppilaitoksen puolesta oikeus maksuttomaan asumiseen tai hän opiskelee iltaoppilaitoksessa, oppilaitoksen iltalinjalla taikka muutoin ansiotyössä oleville järjestettävässä koulutuksessa. Asumislisää myönnetään vuokrakustannuksiin myös:

1) yksin erillisellä vuokrasopimuksella kunnan, yleishyödyllisen yhteisön tai säätiön ylläpitämästä opiskelija-asunnosta asuntopaikan vuokranneelle;

2) perheelliselle asumistukilain 1§:n 2 momentissa tarkoitettuun useampihenkiseen ruokakuntaan kuuluvalle muualla kuin hänen kotipaikkakunnallaan sijaitsevaa opiskeluasuntoa varten; sekä

3) ulkomailla opiskelevalle.

Asumislisää voidaan korottaa vuokran suuruuden perusteella. Asumislisän määrän ja korotuksen määräytymisperusteet vahvistaa valtioneuvosto vuosittain ottaen huomioon asumiskustannuksissa tapahtuneet muutokset.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 226/90
Sivistysvaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 214/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.