324/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus eräiden viranomaisten tehtävistä aineiden ja tuotteiden syöpävaarallisuutta arvioitaessa annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan eräiden viranomaisten tehtävistä aineiden ja tuotteiden syöpävaarallisuutta arvioitaessa 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetun asetuksen (586/85) 1§:n 1 momentti sekä 2 ja 3§ seuraavasti:

Valmisteltaessa kauppa- ja teollisuusministeriössä elintarvikelain (526/41) tai sen nojalla annettujen asetusten perusteella annettavia säädöksiä, jotka koskevat elintarvikkeiden tai yleisten käyttö- ja kulutustarvikkeiden vahingollisuutta terveydelle, on asiasta pyydettävä sosiaali- ja terveyshallituksen lausunto.


Käsiteltäessä sosiaali- ja terveyshallituksessa kemikaalilain (744/89) tai torjunta-ainelain (327/69) taikka niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella kysymystä kemikaalin, torjunta-aineen taikka suojauskemikaalin syöpävaarallisuudesta, on asiasta, jollei sitä pidetä ehdottomasti riidattomana, hankittava ennen lopullista päätöstä kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvoston lausunto.

Sosiaali- ja terveyshallituksen on välittömästi lähetettävä tieto kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvostolle esittämästään lausuntopyynnöstä aineen valmistajaa ja maahantuojaa edustavalle yhteisölle, kemikaalineuvottelukunnalle tai elintarvikeneuvottelukunnalle samoin kuin torjunta-ainelautakunnalle, elintarvikevirastolle ja työsuojeluhallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.