285/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki vartioimisliikelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetun vartioimisliikelain (237/83) 1, 3 ja 4§ seuraavasti:

Vartioimisliikkeen harjoittamisella tarkoitetaan tässä laissa ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa omaisuuden vartiointia tai henkilön koskemattomuuden suojaamista. Tämän lain säännöksiä ei sovelleta järjestysmiestoimintaan.

Vartiointialueella tarkoitetaan tässä laissa toimeksiantosopimuksessa yksilöityä kiinteistöä, rakennusta, huonetta, rakennelmaa, muuta paikkaa tai aluetta taikka niiden osaa. Vartiointialue voi olla yleinen tai yksityinen paikka.

Vartiointikohteella tarkoitetaan henkilöä sekä esinettä tai muuta omaisuutta, jonka vartiointia toimeksiantosopimus koskee.

Vartioimisliike ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa, joka sisältää sitoumuksen ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, eikä vartioimisliiketoiminnalla saa vaikeuttaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. Vartioimisliike saa kuitenkin ottaa vastaan toimeksiannon järjestysmiestehtävien suorittamisesta.

Vartijalla on oikeus poistaa vartiointialueelta siellä luvatta oleskeleva henkilö, jos aluetta on pidettävä yksityisenä paikkana tai jos oleskelua alueella on viranomaismääräyksin rajoitettu.

Vartijalla on oikeus poistaa 1 momentissa tarkoitetulta vartiointialueelta tai sen välittömästä läheisyydestä henkilö, jonka voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyvän vartiointikohdetta vastaan suunnattuun rikokseen taikka jonka voidaan hänen väkivaltaisen, uhkaavan tai meluavan käyttäytymisensä perusteella päätellä aiheuttavan häiriötä tai vaarantavan turvallisuutta vartiointialueella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä >maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 90/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 27/90
Suuren valiok. miet. 162/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.