271/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan metsänhoitoyhdistyksistä 17 päivänä marraskuuta 1950 annetun lain (558/50) 6 ja 7§ sekä 9§:n 2 momentti seuraavasti:

Metsänhoitoyhdistyksen on asianomaisen metsälautakunnan välityksellä lähetettävä sääntönsä yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Jollei tästä laista tai sen nojalla annetusta asetuksesta muuta johdu, metsänhoitoyhdistyksiin sovelletaan yhdistyslakia (503/89).


Metsälautakunnan päätökseen, joka on annettu 1 momentissa mainitun hakemuksen johdosta tai jolla suostumus neljännesmaksun suorittamiseen on peruutettu, saa hakea muutosta valittamalla maa- ja metsätalousministeriöön kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on saanut tiedon päätöksestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1991.

Tämän lain voimaan tullessa metsähallituksen käsiteltävänä olevat asiat siirretään maa- ja metsätalousministeriön käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys 229790
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 23/90
Suuren valiok. miet. 223/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.