269/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (1057/82) 1§:n 2 momentti, 4 ja 5§ seuraavasti:


Edellä 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet rahoitetaan kokonaan valtion tulo- ja menoarvioon vuosittain metsänparannuslain (140/87) mukaisesti otettavilla metsänparannusvaroilla.


Jos metsänviljelyalueen hoito, joka käsittää taimikon perkauksen ja heinäämisen, on jäänyt suorittamatta ennen kuin kaksikymmentä vuotta on kulunut työn päättymisestä eikä laiminlyöntiä ole metsälautakunnan asettaman riittävän määräajan kuluessa korjattu, voi maa- ja metsätalousministeriö määrätä, että työhön käytetyt varat on osaksi tai kokonaan suoritettava takaisin. Ennen määräystä on kuultava maanomistajaa.

Metsälautakunnan päätökseen, jolla laiminlyönti 4§:n nojalla on määrätty asetetun määräajan kuluessa korjattavaksi, saa hakea muutosta valittamalla maa- ja metsätalousministeriöön. Valitus on tehtävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Maa- ja metsätalousministeriön valitusasiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1991.

Tämän lain voimaan tullessa metsähallituksen käsiteltävänä olevat asiat siirretään maa- ja metsätalousministeriön käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys 229/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 23/90
Suuren valiok. miet. 223/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.