241/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki kaupparekisterilain 18§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 18§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetulla lailla (390/88), uusi 4 momentti seuraavasti:

18§

Rekisteriviranomainen ei saa merkitä elinkeinotoimintaa lopetetuksi tai yhteisöä purkautuneeksi rekisteriviranomaiselle tehdyn ilmoituksen tai tiedonannon perusteella, jos elinkeinonharjoittajan omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, ennen kuin yrityskiinnitys on kuoletettu tai yrityksen luovutuksensaaja on ottanut vastatakseen kiinnityksestä saatavasta yrityskiinnityslain 10§:n mukaisesti, jollei kysymys ole yrityskiinnityslain (634/84) 27§:n 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta tai tiedonannosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 139/90
Lakivaliok. miet. 12/90
Suuren valiok. miet. 196/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.