238/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Laki kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon sekä muun Suomen ja ulkomaiden välisen henkilövaihdon edistämiseksi on kansainvälisen henkilövaihdon keskus, joka on opetusministeriön alainen.

Keskuksen tehtävänä on:

1) huolehtia kansainvälisen henkilövaihdon suunnittelusta ja järjestämisestä;

2) antaa ohjausta ja neuvontaa kansainväliseen henkilövaihtoon liittyvissä kysymyksissä;

3) myöntää apurahoja ja avustuksia kansainväliseen henkilövaihtoon; sekä

4) hoitaa muut tehtävät, jotka on sille säädetty tai määrätty.

Opetusministeriö voi antaa keskukselle selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtäviä.

Keskuksessa on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

Keskuksen apuna neuvoa-antavana toimielimenä on kansainvälisen henkilövaihdon neuvottelukunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

Keskuksella on oikeus periä suoritteistaan maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) säädetään.

Keskus on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia sen tehtäviä edistäviin tarkoituksiin.

Tarkemmat säännökset keskuksen tehtävistä, hallinnosta ja viroista annetaan asetuksella sekä sen nojalla keskuksen työjärjestyksellä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin keskuksen virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen keskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 162/90
Sivistysvaliok. miet. 12/90
Suuren valiok. miet. 204/90

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.