236/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuuta 1991

Laki leimaverolain 57§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 57§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (512/77), näin kuuluvaksi:

57§

Veroa ei myöskään ole suoritettava, milloin kunta:

1)käyttäen yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista annetun lain (235/91) mukaista lunastusoikeuttaan hankkii asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita;

2)käyttäen asuntotuotantolain mukaista etuosto-oikeuttaan tai lunastusoikeuttaan hankkii osakkeita asuntolainan saaneessa asunto-osakeyhtiössä; tai

3)hankkii sellaisia asunto-osakeyhtiötalon asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita, joiden hankkimista varten on myönnetty asuntotuotantolain mukaista asuntolainaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 61/90
Toisen lakivaliok. miet. 12/90
Suuren valiok. miet. 166/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.