215/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuuta 1991

Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 4§ seuraavasti:

Lapselle, joka on valtion, kunnan tai kuntainliiton sairaalassa tai laitoksessa taikka muussa hoitolaitoksessa, jonka kustannuksiin käytetään pääasiallisesti julkisia varoja, ei makseta hoitotukea sen kuukauden alusta, jota edellisen kuukauden aikana sairaalassa tai laitoksessa olo on kestänyt kolme kuukautta. Sama koskee hoitotuen maksamista lapselle, joka on edellä tarkoitetun sairaalan tai laitoksen toimesta ja kustannuksella sijoitettu hoitoon muualle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Hallituksen esitys 288/90
Sosiaalivaliok. miet. 56/90
Suuren valiok. miet. 268/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.