205/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Laki kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain 1 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnallisista työehtosopimuksista 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun lain (670/70) 1 a§, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (940/79), seuraavasti:

1 a§

Jos työehtosopimuksen soveltamisesta tai työntekijän palkasta taikka muusta palvelussuhteen ehdosta päättäminen on työehtosopimuksessa jätetty kunnan tai kuntainliiton harkintaan, voidaan kunnanvaltuuston tai liittovaltuuston päätösvaltaa kunnallislain (953/76) 11§:n 2 momentin estämättä johtosäännöllä taikka muutoin kunnanvaltuuston tai liittovaltuuston päätöksellä siirtää muulle kunnalliselle viranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1991.

Hallituksen esitys 181/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 26/90
Suuren valiok. miet. 161/90

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.