200/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Laki valtion virkamieslain 64§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 64§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

64§

Valtion virkaehtosopimuslain soveltamispiiriin kuuluvan virkamiehen ei ole suoritettava valtiolle eikä valtion ole suoritettava sanotussa laissa tarkoitetulle virkamiehelle korvausta vahingosta, joka aiheutuu työtaistelutoimenpiteestä johtuvasta työn keskeytymisestä, ellei työtaistelutoimenpiteeseen ole ryhdytty noudattamatta työriitojen sovittelua koskevia säännöksiä tai toimenpide ole valtion virkaehtosopimuslain säännösten tai virkaehtosopimuksen määräysten vastainen ja ellei keskeytyksestä aiheutunut haitta ole huomattava. Valtion virkaehtosopimuslain soveltamispiiriin kuuluva virkamies ei myöskään ole velvollinen suorittamaan valtiolle korvausta vahingosta, joka aiheutuu työtaistelutoimenpiteestä johtuvasta työn keskeytymisestä, jos hän virkamiesyhdistyksen päätöksen perusteella on osallistunut yhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen, vaikka työtaistelutoimenpide on edellä mainittujen säännösten ja määräysten vastainen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Hallituksen esitys 84/90
Lakivaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 150/90

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.