189/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuuta 1991

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 12§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (74/87), sekä

lisätään lain 22§:ään uusi 3 momentti ja 26§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

12§

Valtion- ja kunnanasiamiehellä sekä verohallituksen, lääninveroviraston ja verotoimiston asianomaisilla virkamiehillä samoin kuin lautakunnan kutsumalla asiantuntijalla on oikeus olla läsnä verolautakunnan kokouksessa ja siellä ottaa osaa keskusteluun. Sivulliset eivät saa olla läsnä kokouksessa.

22§

Verohallinnon asianomaisella virkamiehellä on oikeus olla läsnä verotuksen valvontaa ja verotusehdotuksen selvittämistä varten lääninverolautakunnan kokouksessa ja ottaa siellä osaa keskusteluun.

26 §

Verohallinnon asianomaisella virkamiehellä on oikeus olla läsnä verotuksen valvontaa ja verotusehdotuksen selvittämistä varten tutkijalautakunnan kokouksessa ja ottaa siellä osaa keskusteluun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 160/90
Valtiovarainvaliok. miet. 68/90
Suuren valiok. miet. 229/90

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.