187/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Verohallituksen päätös leimaverokoneiden käytöstä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 70§:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (591/87), muuttanut 10 päivänä tammikuuta 1985 leimaverokoneiden käytöstä annetun verohallituksen päätöksen (196/85) 9§:n näin kuuluvaksi:

Luvanhaltijan on maksettava kertyneen leimaveron määrä sille lääninverovirastolle, jonka toimialueella leimaverokonetta 2§:n 1 momentin mukaan käytetään, seuraavasti:

Maksupäivä
Leimavero on kertynyt kalenterikuukauden aikana Luvanhaltija, muu kuin valtion viranomainen Luvanhaltija, valtion viranomainen
1-10 päivinä saman kalenterikuukauden 12. päivä saman kalenterikuukauden 20. päivä
11-20 päivinä saman kalenterikuukauden 22. päivä saman kalenterikuukauden viimeinen päivä
21- kuukauden viimeisenä päivänä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 2. päivä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 10. päivä

Jos edellä mainittu maksupäivä on pyhäpäivä, juhannusaatto tai arkilauantai, saa maksettavan määrän suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Luvanhaltijan on suoritettava veron määrä verohallituksen vahvistamaa tilillepanokorttia käyttäen. Tilillepanokorttiin on merkittävä siinä vaaditut tiedot.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991. Sitä sovelletaan päätöksen voimaantulopäivänä ja sen jälkeen maksettavaan leimaveroon.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Paula Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.