170/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Laki lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 50§:n 2 momentti ja

lisätään lakiin uusi 53 b§ seuraavasti:

50§

Valtioneuvosto voi myöntää Suomen kansalaiselle taikka rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle luvan yksityisen lukion perustamiseen edellyttäen, että se on koulutustarpeen vaatima tai lukion perustamiseen on muu erityinen syy.


53 b§

Vuoden 1990 jälkeen perustetun yksityisen lukion hallintoa ja opetusta järjestettäessä voidaan, sen mukaan kuin koulun ohjesäännössä ja opetussuunnitelmassa määrätään, 52, 53 ja 53 a§:n estämättä poiketa siitä, mitä 6, 8 ja 9§:ssä, 11§:n 1 ja 3 momentissa, 12 ja 13 §:ssä, 13 a§:n 2 momentissa sekä 18-20§:ssä säädetään ja niiden nojalla määrätään lukion hallinnosta ja opetuksesta.

Milloin yksityinen lukio poikkeaa 1 momentin nojalla opetussuunnitelmaa koskevista säännöksistä, tulee koulun opetussuunnitelma alistaa kouluhallituksen vahvistettavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Hallituksen esitys 88/90
Sivistysvaliok. miet. 24/90
Suuren valiok. miet. 282/90

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.