148/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 2§:n 2 momentin 8 kohta, sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (624/85), seuraavasti:

Suhde valtionosuuslakiin

Valtionosuuslain säännöksistä poiketaan seuraavasti:


8) valtionosuuslain 24§:stä poiketen ammatillinen oppilaitos saadaan siirtää opetusministeriön luvalla uudelle ylläpitäjälle, joka jatkaa oppilaitoksen toimintaa ja joka ottaa vastatakseen aikaisemmalle ylläpitäjälle kuuluneet valtionosuuksista ja -avustuksista johtuneet velvoitteet; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Hallituksen esitys 252/90
Sivistysvaliok. miet. 25/90
Suuren valiok. miet. 283/90

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.