111/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 14 ja 19§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nuorten työntekijäin suojelusta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (669/67) 14§:n 6 momentti ja 19§:n 2 momentti seuraavasti:

14§

Työsuojeluhallitus voi sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan antaa tarkempia ohjeita siitä, mitä lääkärintarkastuksessa on otettava huomioon.


19§

Valtioneuvosto saa viisitoista vuotta täyttäneiden nuorten työntekijäin osalta 1 momentissa mainitusta syystä työneuvoston esityksestä ja sen jälkeen, kun työnantajien ja työntekijöiden asianomaisia keskusjärjestöjä ja sosiaali- ja terveysministeriötä on kuultu, myöntää tiettyä työtä tai ammattia koskevia yleisiä poikkeuksia sanotussa momentissa mainituista säännöksistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.