103/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki metsästyslain 38§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetun metsästyslain (290/62) 38§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (263/83), seuraavasti:

38§

Tarttuvien tautien vastustamiseksi tai ennakolta estämiseksi taikka muusta niihin verrattavasta erityisestä syystä maa- ja metsätalousministeriö voi määräämillään ehdoilla myöntää luvan käyttää torjunta-ainelautakunnan tarkoitukseen hyväksymää terveydelle tai ympäristölle vaarallista kemikaalia eläinten pyyntiin.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.