101/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki avioliittolain 22§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/29) 22§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (411/87) sekä

lisätään 22§:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

22§

Perheasioiden sovittelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisena lääninhallitukselle.


Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet perheasioiden sovittelusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Sosiaalihallituksen ennen tämän lain voimaantuloa antamat määräykset ja ohjeet perheasioiden sovittelusta jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.