72/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 11§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (67/72) 11§:n 8 momentti, sellaisena kuin se on 24 päivänä maaliskuuta 1972 annetussa laissa (241/72), seuraavasti:

11§

Sosiaali- ja terveysministeriön asiana on päättää asetuksella vahvistettujen perusteiden mukaisesti, miltä osin terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin kunnalta tai kuntainliitolta saamat toimenpidepalkkiot otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevana palkkana.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.