64/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki lääkelaboratoriosta annetun lain 1 ja 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lääkelaboratoriosta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (1110/74) 1§ ja 4§:n 1 momentti,

näistä 4§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1173/87), seuraavasti:

Väestön lääkehuoltoa varten tarpeellisten laboratoriotutkimusten suorittamiseksi on sosiaali- ja terveyshallituksen alainen lääkelaboratorio.

Lääkkeiden ja lääkeaineiden kaupan valvontaan liittyvästä tarkastuksesta suorittavat apteekit, Helsingin yliopiston apteekki mukaan luettuna, kaksi tuhannesosaa lääkkeiden liikevaihtoverottomasta myynti- ja ostohinnan välisestä erotuksesta apteekkimaksulla vähennettynä sekä lääketukkukaupat niin ikään kaksi tuhannesosaa liikevaihtoverottomasta lääkkeiden myynti- ja ostohinnan erotuksesta. Samojen perusteiden mukainen maksu peritään lääkkeenvalmistajalta sen myynnin osalta, jossa valmistaja ilman lääketukkukaupan välitystä toimittaa tavaran suoraan apteekille tai muulle ostoon oikeutetulle. Sosiaali- ja terveyshallitus vahvistaa vuosittain maksun, ja sillä on oikeus saada tarvitsemansa tiedot maksun laskemista varten korvauksetta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.