52/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1991 ennakon alarajasta ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 42§:n ja 48§:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin 42§ on 12 päivänä marraskuuta 1982 annetussa laissa (808/82) ja 48§:n 1 momentti on 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (670/76), päättänyt:

Poiketen siitä, mitä ennakon alarajasta ja kantoeristä 22 päivänä joulukuuta 1982 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (1033/82) on määrätty, sovelletaan verovuoden 1991 ennakonkannossa tämän päätöksen määräyksiä.

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 500 markkaa.

Ennakko kannetaan ennakon määrästä riippuen yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä, mk Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
500-800 1 toukokuu
yli 800 mutta enintään 3 000 2 huhtikuu ja lokakuu
yli3 000 mutta enintään 10 000 3 toukokuu, elokuu ja marraskuu
yli10 000 mutta enintään 30 000 4 toukokuu, heinäkuu, syyskuu ja marraskuu
yli30 000 mutta enintään 100 000 5 huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli100 000 9 huhtikuu-joulukuu

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 1991. Päätöstä sovelletaan verovuodelta 1991 määrättävän ennakon kantoon.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. hallitusneuvos, toimistopäälikkönä
Kirsi Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.