51/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös vuodelta 1989 maksuunpannun säännönmukaisen lopullisen veron kantoajoista ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 112§:n 1 momentin ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain 4 b§:n nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (586/87) päättänyt:

Poiketen siitä, mitä eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (621/87) on määrätty, verovuodelta 1989 maksuunpantu valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä kansaneläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksu kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään toukokuun 20 päivänä ja toinen erä viimeistään kesäkuun 17 päivänä 1991. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 600 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.

Jos tutkijalautakunta on alentanut maksuunpantua määrää, on sen päätöksen mukaisesti kannossa perittävä määrä, vähennettynä verolautakunnan päätökseen perustuvan maksuunpanon nojalla kannossa jo maksettavaksi erääntyneellä erällä, maksettava jäljellä olevan erän kannossa. Samoin menetellään, jos maksuunpantua määrää on ennen kannon päättymistä alennettu verotuslain 82§:ssä tarkoitetun veronoikaisun tai 82 a§:ssä tarkoitetun maksuunpanon oikaisun johdosta.

Vero, joka 1§:n nojalla saadaan maksaa kahtena eränä, jaetaan tasan erien kesken. Täysien kymmenien markkojen yli menevä osa toisesta erästä lisätään ensimmäiseen erään.

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä tammi>kuuta 1991.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. hallitusneuvos, toimistopäälikkönä
Kirsi Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.