49/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös veroilmoituksen antamisajan pidentämisestä

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 144§:n ja 9 päivänä marraskuuta 1990 vuodelta 1989 toimitettavan verotuksen viivästymisestä johtuvista poikkeusjärjestelyistä annetun lain (956/90) 6§:n nojalla päättänyt:

Veroilmoitus verovuodelta 1990 on annettava viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 1991.

Poiketen siitä, mitä 22 päivänä joulukuuta 1978 rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun asetuksen (1047/78) 19§:ssä säädetään, rajoitetusti verovelvollisen on lähdeverolain (627/78) 16§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kehotuksetta annettava veroilmoitus kalenterivuonna 1990 saamastaan tulosta viimeistään huhtikuun 8 päivänä 1991.

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. ylitarkastaja
Jukka Havula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.