33/1991

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (749/65) 1§:n 1 momentti ja 10§,

sellaisena kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti 25 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (422/73) ja 10§ osittain muutettuna 12 päivänä tammikuuta 1979 annetulla lailla (12/79), sekä

lisätään 4§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 22 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (359/88), uusi 2 a kohta seuraavasti:

Patenttia, mallioikeutta, integroidun piirin piirimallia, tavaramerkkiä, kaupparekisteriä ja toiminimeä koskevien asiain käsittelyä varten on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen patentti- ja rekisterihallitus. Sen käsiteltäväksi voidaan asetuksella säätää myös muita teollisoikeudellisia tai niihin verrattavia asioita.


Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen asiassa, jonka virkamies on ratkaissut, saa hakea muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastolta 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, milloin:


2 a) päätöksellä on ratkaistu hakemus integroidun piirin piirimallin rekisteröimisestä tai muu piirimallia koskeva asia;


10§

Kun patenttia tai integroidun piirin piirimallia koskevia asioita käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa, on niiden käsittelyssä osallisena, laissa säädetyn tuomionvoivan jäsenmäärän lisäksi, kaksi tasavallan presidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräämää yli-insinöörineuvosta, joiden tulee olla teknillisen korkeakoulun loppututkinnon suorittaneita ja näihin asioihin perehtyneitä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Hallituksen esitys 161/90
Toisen lakivaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 287/90

Helsingissä 11 tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusmininsteri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.