19/1991

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Asetus harjoittelukouluasetuksen 16 ja 19§:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetun harjoittelukouluasetuksen (336/85) 16§ ja 19§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

16§

Harjoittelukoulussa, jossa on kaksi tai kolme kouluastetta, määrätään kullekin kouluasteelle oma kouluasteen rehtori.

19§

Harjoittelukoulussa, jossa on kaksi tai kolme kouluastetta, määrätään kullekin kouluasteelle vararehtori, joka hoitaa kouluasteen rehtorin tehtävät tämän estyneenä ollessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Sen estämättä, mitä on säädetty kouluasteen rehtoreiden ja vararehtoreiden toimikaudesta, määrätään harjoittelukouluun, jossa on kaksi tai kolme kouluastetta, uusi kouluasteen rehtori ja kouluasteen vararehtori toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä elokuuta 1991 ja päättyy samanaikaisesti kuin saman koulun muiden kouluasteen rehtoreiden ja vararehtoreiden toimikaudet.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä päivänä kuuta 1991

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.