12/1991

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on muuttanut eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (622/87) 1, 2 ja 6§:n,

sellaisina kuin niistä ovat 2§ 24 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (260/88) ja 6§ muutettuna 9 päivänä lokakuuta 1987 ja 19 päivänä tammikuuta 1989 annetuilla valtiovarainministeriön päätöksillä (774/87 ja 55/89), näin kuuluviksi:

Maksupaikat

Veronkantolaissa tarkoitetut ja sen nojalla kannettavat verot, maksut ja muut suoritukset maksetaan kantoaikana postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan, Postipankkiin, valtiokonttoriin, lääninhallitukseen taikka liike-, säästö- tai osuuspankkiin.

Maksupaikat säännönmukaisen kantoajan jälkeen

Maksuunpantujen verojen, maksujen ja muiden suoritusten maksupaikoista jälkikantoaikana on määrätty erikseen.

Oma-aloitteisesti maksettavat verot, maksut ja muut suoritukset, joita ei ole maksuunpantu, saadaan maksaa edellä 1§:ssä tarkoitettuihin maksupaikkoihin myös säännönmukaisen kantoajan jälkeen.

Rahana maksettava leimavero

Asiakirjasta suoritettava leimavero voidaan maksaa rahana edellä 1§:ssä tarkoitettuihin maksupaikkoihin.

Pankki tai muu sellainen yhteisö, joka yksinomaan tai muun toiminnan ohella säännöllisesti harjoittaa arvopaperien myyntiä tai vaihtoa omaan lukuunsa tai komissiotoimin, saa suorittaa arvopaperipörssin ulkopuolella tapahtuvista arvopapereiden myynneistä tai vaihdoista maksettavan leimaveron yhtenä eränä.

Tosite leimaveron suorittamisesta sekä leimaverolaskelmat ja niistä tehty yhteenveto tai leimaverolaskelmia vastaava luettelo on esitettävä asianomaiselle verotoimistolle kahden kuukauden kuluessa myynnin tai vaihdon tapahtumisesta. Luettelon tietojen on vastattava leimaverolaskelmassa vaadittuja tietoja.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.