9/1991

Annettu Helsingissäpäivänäkuuta 1991

Asetus raha-automaattiasetuksen 31§:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 31§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä huhtikuuta 1980 ja 27 päivänä marraskuuta 1981 annetuissa asetuksissa (303/80 ja 789/81) seuraavasti:

31§

Avustusta koskeva hakemus on toimitettava Raha-automaattiyhdistykselle avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei oteta käsiteltäväksi.

Haettaessa avustusta uuteen rakennushankkeeseen tai suurehkoon peruskorjaukseen tulee hakemus 1 momentista poiketen ensimmäisen avustusvuoden osalta toimittaa Raha-automaattiyhdistykselle jakamisvuotta edeltävän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Määräajan jälkeen, ei kuitenkaan myöhemmin kuin seuraavan syyskuun loppuun mennessä saapunut, tässä momentissa tarkoitettu hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain erityisestä syystä.

Hakemus on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Hakemuksen tueksi on esitettävä lomakkeessa mainittu selvitys. Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on 1 ja 2 momentissa säädetyssä ajassa jätetty postiin Raha-automaattiyhdistykselle osoitettuna. Hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi myös silloin kun se on säädetyssä ajassa toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle tai jätetty postiin sille osoitettuna.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.