1390/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki lukiolain 36 g§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 36 g §:ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (418/87), uusi 7 momentti seuraavasti:

36 g §

Viranhaltijalle ja tuntiopettajalle suoritetaan virkasuhteen jatkuessa henkilökohtaista tukea omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta varten noudattaen soveltuvin osin mitä valtion virkamiesten osalta on voimassa. Koulutustuen myöntää ja maksaa valtiokonttori valtion varoista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 189/90
Sivistysvaliok. miet.14/90
Suuren valiok. miet. 206/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.