1379/1990

Annettu Helsingissä 28n päivänä joulukuuta 1990

Laki oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 28§:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1067/85) 28§:n 1 momentti ja voimaantulosäännös,

näistä voimaantulosäännös sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1151/88), seuraavasti:

28 §

Työnantajalle suoritetaan valtion varoista koulutuskorvausta voimassa olevan oppisopimuksen mukaisesta kouluttamisesta aiheutuneista menoista oppiajalta. Oppilasta kohti suoritettava koulutuskorvaus jaetaan koulutusaloittain korvausluokkiin työnantajalle kouluttamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain valtion tulo- ja menoarvion rajoissa koulutuskorvauksen määrät yhtä oppilasta kohti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986 ja on voimassa vuoden 1992 loppuun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 195/90
Sivistysvaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 205/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.