1376/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annettuun lakiin (487/87) uusi 32 c§ seuraavasti:

32 c §
Koulutussopimus

Koulutussopimus on ammatillisen oppilaitoksen ja työnantajan välinen kirjallinen sopimus oppilaitoksen opetussuunnitelmaan kuuluvan työpaikalla annettavan opetuksen tai harjoittelun järjestämisestä.

Koulutussopimuksessa sovitaan työpaikkaopetuksen tavoitteista, sisällöstä, kestosta, ajoituksesta, koulutukseen osallistuvista opiskelijoista, osapuolten tehtävistä sekä muista tarpeellisista opetuksen toteuttamiseen ja järjestämiseen liittyvistä seikoista.

Työpaikalla annettava opetus ja harjoittelu voidaan järjestää myös muuten kuin koulutussopimukseen perustuvana.

Työnantaja vastaa koulutukseen osallistuvan opiskelijan työturvallisuudesta niin kuin työturvallisuuslaissa (299/58) ja nuorten työntekijäin suojelusta annetussa laissa (669/67) sekä niiden nojalla säädetään tai määrätään, vaikka opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.

Työnantajalle suoritettavasta koulutuskorvauksesta säädetään asetuksella ja sen nojalla valtioneuvoston päätöksellä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 195/90
Sivistysvaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 205/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.