1375/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 24§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 24§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (995/89), seuraavasti:

24 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 5§:n 1 momentin 1 kohdasta poiketen kunnallisten ja yksityisten ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten rehtorien ja opettajien palkoista sekä niistä menevistä työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 1986-91 todellisten menojen mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 196/90
Sivistysvaliok. miet. 9/90
Suuren valiok. miet. 163/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.