1374/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 58§:ssä säädetyn maksun suuruudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 58§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (603/90), nojalla päättänyt:

1 §

Tapaturmavakuutuslain 58§:n 1 momentissa säädetty vakuutuslaitoksen suoritettava maksu vuodelle 1991 vahvistetaan 0,45 prosentiksi sen tapaturmavakuutuslain mukaisista muista kuin 57§:ssä tarkoitetuista vakuutuksista sanotun vuoden tilinpäätöksessä kirjaamista maksuista.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Vt. tarkastaja
Jaakko Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.