1370/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 5 päivänä lokakuuta 1990 annetun asetuksen (912/90) 27§:n 1 ja 2 momentti,

30§:n 1 ja 3 momentti sekä 31§ seuraavasti:

27 §
Ennakoiden vahvistaminen ja maksaminen

Työministeriö ja työttömyyskassojen keskuskassa maksavat työttömyyskassalle hakemuksesta rahoituksen ennakkoa. Hakemus rahoituksen ennakosta tehdään työministeriölle. Ennakkoa maksetaan siten, että ennakko vastaa määrää, jonka valtion ja työttömyyskassojen keskuskassan arvioidaan sinä vuonna rahoittavan opintososiaalisista etuuksista.

Työttömyyskassalle maksetaan ennakko kuukausittain, jos työttömyyskassa on tehnyt työministeriölle tätä koskevan hakemuksen edellisen vuoden lokakuun loppuun mennessä. Työministeriö vahvistaa työttömyyskassalle seuraavana vuonna maksettavan ennakon määrän marraskuun loppuun mennessä. Ennakosta maksetaan tammikuussa yksi kahdeksasosa ja loppuosa tasasuuruisina erinä. Valtionosuuden ennakko maksetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä ja tukimaksun ennakko kunkin kuukauden 15. päivänä.


30 §
Lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Työttömyyskassan on tilinpäätöksen yhteydessä todettava se määrä, joka valtion ja työttömyyskassojen keskuskassan on tullut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30§:n 1 momentin sekä työttömyyskassalain (1366/90) 25§:n 2 momentin ja 30§:n 2 momentin mukaan tilivuonna suorittaa.


Tilinpäätöksen perusteella työministeriö vahvistaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30§:n 3 momentin perusteella hallintokuluihin maksettavan valtionosuuden ja tukimaksun määrän.

31 §
Työministeriön ilmoitukset työttömyyskassojen keskuskassalle

Työministeriön on ilmoitettava työttömyyskassojen keskuskassalle viipymättä vahvistamiensa tukimaksujen ennakkojen määrät ja niiden muutokset sekä lopulliset koulutustuen ansio-osiin ja hallintokuluihin kohdistuvien tukimaksujen määrät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.