1360/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 18 päivänä maaliskuuta 1986 tehty eurooppalainen yleissopimus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 31 päivänä toukokuuta 1990 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 14 päivänä kesäkuuta 1990, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 1 artiklassa mainittu vastuuviranomainen on Suomessa maa- ja metsätalousministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 85/90)

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.