1345/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion eläkelain muuttamisesta 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun lain (757/86) voimaantulosäännöksen 3 momentti seuraavasti:


Jos sopimuspalkkaisen viran haltijan kanssa ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn sopimuksen mukaan eläkeiän saavuttaminen ei ole edellytyksenä vanhuuseläkkeen saamiseksi, on tällaisen viran haltijan oikeudesta eläkkeeseen hänen palveluksensa siinä virassa päättyessä voimassa, mitä sopimuksessa on määrätty ja valtion eläkelain 8§:n 4 momentin b kohdassa, sellaisena kuin se on tämän lain voimaan tullessa, säädetty. Jos eläke edellä sanotun perusteella on myönnetty, sen maksaminen keskeytetään, jos edunsaaja ennen eläkeiän saavuttamista tulee uuteen valtion päätoimiseen palvelukseen, sanotun palvelun ajaksi. Uuteen palvelukseen ei sovelleta valtion eläkelain 2§:n 1 momentin 2 kohtaa eikä 8§:n 5 momenttia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lakia sovelletaan sopimuksen perusteella eläkettä saavaan edunsaajaan, joka lain voimaantulon jälkeen tulee uuteen valtion päätoimiseen palvelukseen.

Hallituksen esitys 248/90
Sosiaalivaliok. miet. 47/90
Suuren valiok. miet. 244/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.